Členovia rady školy:

Za pedagogických zamestnancov:

Mgr. Beáta Ráczová – učiteľka druhého stupňa,predsedníčka rady školy

Mgr. Dana Janková – učiteľka prvého stupňa,podpredsedníčka rady školy

Za ostatných zamestnancov: Mária Šareková – hospodárka školy
Za rodičov:

Ing. Bronislava Jakabová

Mgr. Eva Kavčiaková

Silvia Kožušeková

Ervin Mittelmann, Dis.

Za zriaďovateľa:

Ing. Martina Markovičová – oddelenie školstva

Ing. Jana Siladiová – oddelenie školstva

Ing. Andrej Sitkár – MČ Košice-Západ

Mgr. Peter Liba – MČ Košice-Západ

 

Štatút  rady školy

Výročná správa rady školy za rok 2016

Výročná správa rady školy za rok 2015

Výročná správa rady školy za rok 2014

Výročná správa rady školy za rok 2013

Výročná správa rady školy za rok 2012

Výročná správa rady školy za rok 2011