VYHODNOTENIE

SME NAJLE ŠÍ V KOŠICIACH

Dňa 10.11.2011sa za účasti primátora mesta Košíc MUDr. Richarda Rašiho a viceprimátora Ing. Ladislava Lazára uskutočnilo vyhodnotenie celoročnej školskej športovej ligy žiakov ZŠ v Košiciach. Naši žiaci sa zapojili do ligy v štyroch športoch: v atletike, plávaní, streľbe a futbale ml. žiakov. Napriek ťažkostiam s rekonštrukciou školy a najmä plavárne, ktorá bola celý rok odstavená, sa našim žiakom a ich učiteľom-trénerom podaril fantastický úspech, keď obhájili titul celkového víťaza školy, 1.miesto v atletike a 3. miesto v streľbe. V plávaní napriek rekonštrukcii bazéna odsadili 2. miesto! O výsledky v atletike sa pričinili hlavne žiaci atletického krúžku pod vedením Mgr, Kataríny Veľkej a Dr. Tibora Valentu. Veľkou mierou sa pričinil aj organizátor súťaže a tiež tréner Ing. Dušan Veľký. Z mladších žiakov to boli: Dominika Donovalová, Alexandra Veľká, Lenka Zapletalová, Kristína Žuravová, Melánia Dzurušová, Závacká, Dušan Veľký, Jakub Jenčuš, Filip Sarvaj, Louise Marianne Crawley, Ivan Vargovčák, Tomáš Tóth, Nikolas Jenčuš, Filip Hnízdil, Lukáč Takács Zo starších žiakov to boli: Zuzana Knutová, Katarína Buriková, Zuzana Pillarová, Kamila Breškovičová, Róbert Kerekeš, Dávid Burik, Patrik Török, Erik Basár, Jozef Marcin. O 2.miesto v plávaní sa v podstate postarali  rodičia p. Kuruc, Mgr. Katarína Veľká  a Ing. Dušan Veľký, žiaci Janka Kurucová, Alexandra Veľká, Miroslava Polyáková, Gabriela Škumaničová, Dušan Veľký, Dávid Janko, Štefan Škumanič. O 3. miesto v streľbe sa postarali tréner streleckého krúžku Ing. Blaško a Mgr. Miloš Vojtko a spoluorganizátor Dr. Tibor Valenta. Zo žiakov to boli: Lívia Vojtková, Radka Zátorská, Veronika Kováčová, Miriam Mrízová, Martin Šarišský, Dušan Veľký, Tomáš Tóth. Musíme zdôrazniť, že mnohí naši žiaci sa stali aj celkovými víťazmi ako jednotlivci a to: Louise Marianne Crawley, Dušan Veľký, Róber Kerekeš, Dominika Donovalová, Katarína Buriková, Alexandra Veľká, Janka Kurucová, Lívia Vojtková, Roman Vojtko. Všetci zúčastnení pretekári si zaslúžia obdiv a poďakovanie za vynaložené úsilie a vzornú reprezentáciu seba a školy. Želáme im, aby aj v školskom roku 2011/2012 sa úspešne zapojili do ŠŠL a dosiahli hatrik !!! Všetkým učiteľom a trénerom ďakuje v mene vedenia riaditeľ školy Mgr. Peter Fábry a v mene PK TŠV jej predseda PaedDr. Tibor Valenta.

 

Fotogaléria z odovzdávania

foto_00
bwd  Fotka 1/14  fwd

 

Víťazné poháre

pohare_01
bwd  Fotka 1/4  fwd