Korešpondenčná škola ekológie

Korešpondenčná škola ekológie je environmentálna súťaž, ktorú organizuje pán Pado z Občianskeho združenia Tatry. 13. ročník tejto súťaže v školskom roku 2010/2011 bol zameraný na vodu. Súťažiaci riešil zadané otázky na danú tému, využíval jemu vlastný spôsob tvorivého myslenia a aktívne pracoval s literatúrou. Žiaci svoje odpovede zasielali cez koordinátora Mgr. A. Majorošovú do Občianskeho združenia. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto v každom kole odpovedal správne aspoň na polovicu otázok. Za tento školský rok sa úspešnými riešiteľmi stali Alex Agyagos z VIII.A a Richard Kapalo zo VIII.B. Blahoželáme!


1
bwd  Fotka 1/2  fwd


01
bwd  Fotka 1/5  fwd