Baterky na správnom mieste

Naša škola, škola v Klimatickej Aliancii sa zaviazala aj znižovať negatívny dopad na klímu. Celoročne zbierame nebezpečný odpad, baterky. Použité vhadzujeme do plastového recyklo-boxu.

Žiaci na hodine „Mladý ochranca prírody“ kreslili obrázok na výkres, alebo papier formátu A4  ľubovoľnou technikou na tému: Prečo triediť baterky?

A tu sú niektoré z nich:

1
bwd  Fotka 1/9  fwd

Ocenená práca:


Škola v klimatickej aliancii

Správa o činnosti

Zhrnutie aktivít realizovaných našou školou v rámci členstva za rok 2008