Školský klub detí zabezpečuje aktivity detí  v čase mimo vyučovania.

Hlavným cieľom výchovno – vzdelávacej činnosti je aktívne  využitie  voľného času detí, rozvíjanie ich vlastných záujmov, rozvoj tvorivej činnosti dieťaťa.

Obsahom činnosti sú aktivity,ktoré smerujú k utváraniu pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu, k prírode, k ľudským výtvorom,k rodine a priateľskému vzťahu medzi deťmi.

Prevádzka  ŠKD je spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od  6.00 do 17.30 hod., v stredu do 18.00 hod.

Pri práci s deťmi je potrebná vynaliezavosť a improvizácia, ale nevyhnutná je tiež trpezlivosť  a veľká dávka pochopenia detskej duše.

V našom ŠKD pracujú vychovávateľky v 6. oddeleniach


1. oddelenie: vychovávateľka Viera Kubove2. oddelenie: vychovávteľka  Iveta Pinková


 

3. oddelenie: vychovávateľka Veliká Jana 

4. oddelenie: vychovávateľka Zadorová Mária

 

5. oddelenie: vychovávateľka Matulajová Agnesa


 

6. oddelenie: vychovávateľka Feketeová Eva