Základná škola na Trebišovskej 10 si získala za štyri desaťročia svoje dobré meno nielen mnohými aktivitami a vynikajúcimi športovými výsledkami, ale najmä možnosťou všestranne využívať plavecký bazén  na základný plavecký výcvik pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Medzi ďalšie, žiakmi obľúbené  aktivity, sa zaradili  zdravotné plávanie, záujmové plávanie, príprava pre MŠ, pravidelné preteky a rôzne súťaže v plaveckých disciplínach. Zub času sa podpísal aj na ňom. Havarijný stav  si vynútil  jeho rozsiahlu rekonštrukciu. Na fotografiách vidíme prerod plaveckého bazéna - od jeho pôvodného stavu a využitia, až po novú modernú podobu.

 


Pohľad na plaváreň pred haváriou a na radosť detí z plaveckých aktivít.


plavaren_01
bwd  Fotka 1/7  fwd

Zábery z havárie na potrubí  na  stavenisko s vykopávkami - oprava 40- ročného potrubia.


plavaren_01
bwd  Fotka 1/5  fwd

Po oprave napúšťacieho a vypúšťacieho potrubia na dne bazéna sa urobili vysprávky na stenách.


plavaren_01
bwd  Fotka 1/6  fwd

Na celkovú povrchovú úpravu sa použila moderná technológia. Zábery zachytávajú  lepenie fólie do bazénovej vane .


plavaren_01
bwd  Fotka 1/5  fwd

Testovanie opravy bazéna  napustením vody- to najdôležitejšie je hotové a finišujú dokončovacie práce na  interiéri plavárne.


plavaren_01
bwd  Fotka 1/6  fwd