Voľné pracovné miesta pre učiteľa prvého stupňa
a druhého stupňa (MAT-INF)

Slávik Slovenska 2016 – okresné kolo

22. mája 2016

Dňa 13.5.2016 bol piatok . Tomuto dňu sa obvykle dáva prívlastok „nešťastný“. Pre jedného žiaka ...

Čítať celý článok...

Deň matiek, I.A

22. mája 2016

Dňa 11.5. 2016 sa v triede 1. A konalo vystúpenie detí ku Dňu matiek. V triede sa zišli mamičky ...

Čítať celý článok...

V streľbe naďalej úspešne

16. mája 2016

Dňa 31.03.2016 sa uskutočnil  1.ročník súťaže žiakov jedného trénera v streľbe ...

Čítať celý článok...

Keramika, Grafika 2.C

16. mája 2016

V októbri minulého roka začali žiaci 2.C triedy navštevovať CVČ Domino, kde sa oboznámili s grafikou a keramikou.

Čítať celý článok...

Vyhodnotenie súťaže LITERÁRNE KOŠICE

14. mája 2016

5.mája 2016 sa žiaci Petra Húrová, Dominika Kissová, Gabriela Grešková zo 6.B, Matúš Kolesár ...

Čítať celý článok...

Deň Zeme - sadenie stromčekov

14. mája 2016

Pekná myšlienka, ktorá sa  zrodila v deň narodenín našej Zeme, zaujala všetkých žiakov a učiteľov našej školy ...

Čítať celý článok...

Školské  preteky  „O MAJSTRA  ŠKOLY“ –  jarné kolo

14. mája 2016

1.4. 2016 sa uskutočnili školské preteky v plávaní žiakov a žiačok 1. – 9. ročníka „O majstra školy“ – jarné kolo ...

Čítať celý článok...

Triatlon 2016

Obvodné kolo v malom futbale žiačok

11. mája 2016

Začiatkom mája sa uskutočnilo OBVODNÉ KOLO V MALOM FUTBALE žiačok. Aktívne našu školu reprezentovali ...

Čítať celý článok...

Atletika hrou- 1. miesto

9. mája 2016

Dňa 4.5. 2016 sa v Starom meste pri príležitosti  Dní mesta Košíc uskutočnili atletické preteky ...

Čítať celý článok...

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

9. mája 2016

Víťaz okresného  kola v prednese slovenskej poézie a prózy, ktorá nesie meno nášho významného básnika ...

Čítať celý článok...

Súťaž: ''Parky a záhrady" vyhodnotenie

8. mája 2016

V mesiaci marec sme  na škole vyhlásili environmentálnu súťaž: “Parky a záhrady – najlepšie miesta pre oddych.

Čítať celý článok...

Deň Zeme

4. mája 2016

22.apríla mala naša Zem svoj veľký deň. Mala narodeniny. Každý, komu na živote na našej ...

Čítať celý článok...

Jazykový kvet

1. mája 2016

4.4.2016 sa žiaci zo 4.A zúčastnili Krajského finále celoslovenskej súťaže Jazykový kvet. Jazykový kvet  ...

Čítať celý článok...

Futbalový turnaj

1. mája 2016

V utorok 12. 3. 2016  pani vychovávateľky pre deti zo školského klubu detí zorganizovali futbalový turnaj ...

Čítať celý článok...

Hviezdoslavov Kubín 2016

25. apríla 2016

Dňa 15.3.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v II. a III. kategórii.

Čítať celý článok...

Gymnastický   štvorboj

25. apríla 2016

Dňa 7.4.2016 sa uskutočnilo obvodné kolo v gymnastickom štvorboji a to v špecializovanej gymnastickej telocvični ...

Čítať celý článok...

Návšteva anglického divadla

25. apríla 2016

Žiaci tretieho až piateho ročníka našej školy sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku.

Čítať celý článok...

PLÁVANIE „O majstra školy"

21. apríla 2016

1.4. 2016 sa uskutočnili školské preteky v plávaní žiakov a žiačok 1. – 9. ročníka „O majstra školy“ – jarné kolo.

Čítať celý článok...

Slávik Slovenska

19. apríla 2016

Dňa 12.4.2016 sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Z triednych kôl postúpilo ...

Čítať celý článok...

Kláštor bosých karmelitánov

17. apríla 2016

Dňa 11.3. 2016 triedy VI.A, VI.B a VII.A, VII.B navštívili v rámci náboženskej výchovy Kláštor bosých karmelitánov v Lorinčíku.

Čítať celý článok...

Zápis do 1. ročníka

17. apríla 2016

V piatok 1.4.2016  a v sobotu 2.4.2016 sa konal zápis do 1. ročníka. Naša škola sa ...

Čítať celý článok...

Školské kolo Ruskej olympiády

14. apríla 2016

Dňa 8.3. 2016 sa konalo školské kolo Ruskej olympiády. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov z 7.- až 9. ročníkov.

Čítať celý článok...

Noc s Andersenom v knižnici

11. apríla 2016

Knižnica je miestom plné kníh, ktoré v tichosti čakajú na to, kedy si ich požičiame domov. Raz do roka sa však knižnice ...

Čítať celý článok...

Volejbal - obvodné kolo

11. apríla 2016

Dňa 15.3.2016 sa uskutočnilo obvodné  kolo  vo volejbale  žiačok a 16.3.2016 - žiakov. Úspešnejší boli žiaci ...

Čítať celý článok...

Mestská strelecká liga

6. apríla 2016

Od februára do marca sa uskutočnili ďalšie 2 kolá mestskej streleckej ligy / MSL / a to 3. a 4. kolo.

Čítať celý článok...

Môj obľúbený recept

6. apríla 2016

V rámci hodín  slovenského jazyka sa žiaci VII.A triedy učili tvoriť dynamický opis. Rozhodli sa spojiť  ...

Čítať celý článok...

Quiz 4 you

4. apríla 2016

Tak ako v minulom, aj v tomto školskom roku si  štvrtáci našej školy zmerali vedomosti v anglickom jazyku.

Čítať celý článok...

Boli  sme  na  lyžiarskom  kurze

4. apríla 2016

V dňoch 29.2. – 04.3.2016 absolvovali naši žiaci a žiačky 5. a 6. roč. lyžiarsky výcvikový zájazd ...

Čítať celý článok...

Biblická olympiáda

3. apríla 2016

Dňa 10.3.2016 sa konalo okresné kolo Biblickej olympiády, kde našu školu reprezentovali žiaci ...

Čítať celý článok...

Muzikál  Jana z Arku

3. apríla 2016

Pod stromom víl zjavil sa anjel a potvrdil dávne proroctvo: "Z náruče stromov zahalené závojom hmly vyjde vojsko ...

Čítať celý článok...

Trebiškoland

31. marca 2016

Vo štvrtok 10.3.2016 sa na našej škole v dopoludňajších hodinách  konal Deň otvorených dverí ...

Čítať celý článok...

Hodina dejepisu naživo

31. marca 2016

16. marca sa v našej škole uskutočnila hodina dejepisu naživo na tému Vývoj zbraní a zbroje obdobia ...

Čítať celý článok...

Divadielko v anglickom jazyku  Fairer Princess Sarah

20. marca 2016

Žiaci 4. A nacvičili divadielko v anglickom jazyku. Nácvik prebiehal vo veľmi príjemnej atmosfére ...

Čítať celý článok...

Krásny kvet

20. marca 2016

Vo štvrtok, 10.januára 2016, sa na 5. vyučovacej hodine uskutočnila súťaž v prednese ruskej poézie ...

Čítať celý článok...

Vedecký brloh vo Výmenníku Obrody

14. marca 2016

V sobotu 27.2.2016 sa pätnásť žiakov zo 4.A a štyria žiaci zo šiesteho ročníka aj so svojimi učiteľkami ...

Čítať celý článok...

Výtvarné tvorenie v CVČ Domino

23. februára 2016

Niekoľko hodín výtvarnej výchovy žiaci IV. B strávili vo výtvarných dielňach CVČ ...

 

Prírodovedná súťaž Ukáž, čo vieš!

23. februára 2016

Prírodovedný tím žiakov IV. B v zložení  Katka Zlacká, Šimon Števula, Sofia Kniežová, Sofia Kováčová a Eliška Zreláková ...

Čítať celý článok...

Súťaž  Šaliansky Maťko J. C. Hronského

23. februára 2016

V obvodnom kole literárno – recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa konalo 28. 1. 2016 v CVČ Domino ...

Čítať celý článok...

Najlepší športovci  ZŠ v Košiciach 2014/2015

7. februára 2016

Dňa 21.12.2015 sa v rámci školského športu uskutočnilo celomestské vyhodnotenie športovcov  ZŠ v Košiciach ...

Čítať celý článok...

Streľba

7. februára 2016

Od októbra do novembra sa uskutočnili 2 kolá mestskej streleckej ligy a obvodné (okresné ) kolo v streľbe.

Čítať celý článok...

Vyhodnotenie súťaže o najlepších športovcov a kolektívy školy 2014/2015

7. februára 2016

Dňa 22.12.2015 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoročnej súťaže športovcov – žiakov našej školy pod názvom ...

Čítať celý článok...

PLÁVANIE  -  školské  preteky  „O MAJSTRA  ŠKOLY“

4. februára 2016

18.12. 2015 sa uskutočnili školské preteky v plávaní žiakov a žiačok 1. – 9. ročníka „O majstra školy“ – zimné kolo.

Čítať celý článok...

Otvorenie atletickej dráhy

31. januára 2016

Deň 20. január 2016 sa do histórie školy zapíše ako významný deň. V školskej kronike si aj po desiatkach rokov budú môcť ...

Čítať celý článok...

Snehová nádielka

22. januára 2016

Dlho očakávaná snehová nádielka potešila malých aj veľkých. Deti zo školského klubu detí ...

Čítať celý článok...

Školské kolo geografickej olympiády

8. januára 2016

Dňa 10.-11.decembra 2015 sa na prvých dvoch vyučovacích hodinách konalo školské kolo Geografickej olympiády ....

Čítať celý článok...

Vianočná akadémia

28. decembra 2015

Atmosféru Vianoc nám prinieslo 15.12.2015 vystúpenie detí 1. až 4. ročníka našej školy. Milými a hrejivými slovami ...

Čítať celý článok...

Pečenie cookies na krúžku Angličtina hrou

22. decembra 2015

Na krúžku Angličtina hrou sme piekli cookies!!! Sú to sladké koláčiky obľúbene v anglicky hovoriacich ..

Čítať celý článok...

Vianoce v nebi

21. decembra 2015

Vianočnú atmosféru v 5.A  umocnila aj dramatizácia rozprávky   Ľuda Zúbka Ako čertík Froliš pomáhal svätému Petrovi.

Čítať celý článok...

Vianočné stretnutie

21. decembra 2015

„Veríme, že sa opäť o rok uvidíme....“ Slová zo stretnutia bývalých  učiteľov našej školy spred roka sa naplnili.

Čítať celý článok...

Medzinárodný veľtrh vzdelávania

21. decembra 2015

V rámci zlepšenia informovanosti o možnostiach štúdia na stredných školách v Košiciach sa žiaci našej školy ...

Čítať celý článok...

Tanečné štúdio Adriany Vrbovej

21. decembra 2015

9. 12. 2015 v popoludňajších hodinách našu školu navštívilo tanečné štúdio Adriany Vrbovej, ktoré deťom zo ŠKD...

Čítať celý článok...

Výchovný koncert

20. decembra 2015

Dňa 9.12.2015 sa žiaci II. stupňa našej školy zúčastnili výchovného koncertu, ktorý bol zameraný...

 

Piataci v knižnici

13. decembra 2015

Už po druhýkrát v tomto školskom roku navštívili žiaci V.A knižnicu na Humenskej ulici.

Čítať celý článok...

Divadelné predstavenie

7. decembra 2015

Žiaci  druhého a tretieho ročníka sa 19.novembra 2015 ocitli v rozprávkovom svete.

Čítať celý článok...

English one - súťaž

29. novembra 2015

Naša škola ZŠ Trebišovská 10 sa zapojila do súťaže English one. 40 žiakov 6.- 9. ročníka sa zapojilo ...

Čítať celý článok...

Noc v škole

22. novembra 2015

Že noc v škole môže byť plná prekvapení, zábavy, hier a zážitkov, to si mohli  vyskúšať deti zo ŠKD 3. a 4.ročníka ...

Čítať celý článok...

Noc výskumníkov

19. novembra 2015

Dňa 25.9.2015 sa v Košiciach v priestoroch obchodného centra Optima uskutočnil  deviaty ročník ...

Čítať celý článok...

Jesenné tvorivé dielne

19. novembra 2015

Pred jesennými prázdninami  žiaci IV.A triedy tvorili výrobky z jesenných prírodných materiálov.

Čítať celý článok...

Súťaž v jesennom aranžovaní rastlín – mestské kolo

19. novembra 2015

Dňa 23.10.2015 sa v CVČ  na Orgovánovej 5 v  Košiciach uskutočnila súťaž v jesennom aranžovaní rastlín ...

Čítať celý článok...

Jesenný trh

19. novembra 2015

Nie nadarmo je v októbri vyhlásený Svetový deň jablka.Jablká pomáhajú predchádzať chorobám a priaznivo pôsobia...

Čítať celý článok...

Deň svetlonosov a strašidiel

8. novembra 2015

Deň svetlonosov a strašidiel sa na našej škole aj tento rok niesol v duchu halloweenskej zábavy.

Čítať celý článok...

Deň svetlonosov  v 2.C

8. novembra 2015

Deň pred jesennými prázdninami 28.10. 2015 sme mali na škole Deň svetlonosov.

Čítať celý článok...

Číta celá škola

27. októbra 2015

Literárny festival Číta celá škola, ktorý organizujeme v spolupráci s knižnicou KMK, ovládol našu školu ...

Čítať celý článok...

Dvadsaťštyri hodín v bazéne

25. októbra 2015

Dvadsaťštyri hodín v bazéne a pokus o víťazstvo v súťaži o najväčší počet plávajúcich obyvateľov mesta.

Čítať celý článok...

Biela pastelka

25. októbra 2015

V dňoch 28.-29.septembra 2015 sa uskutočnila v priestoroch našej školy verejná zbierka pomoci ľuďom so zrakovým...

Čítať celý článok...

Cezpoľný  beh  –  okresné kolo

18.októbra 2015

Dňa 1.10.2015 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiactva ZŠ okresu Košice II. Nečakane, ale zaslúžene ...

Čítať celý článok...

Predmaratónske  aktivity   2015 - detská  atletika

18. októbra 2015

Pri príležitosti MMM sa 2.10.2015 v mestskom parku uskutočnila atletická súťaž pod názvom – TESCO  - DETSKÁ  ATLETIKA ...

Čítať celý článok...

Daruj knihu

Prednáška o bezpečnosti na cestách

11. októbra 2015

Počas dopoludnia  absolvovali deti v 1.C prednášku o bezpečnosti na cestách. Pripomenuli si, po ktorej strane cesty ...

Čítať celý článok...

Svetový deň mlieka

11. októbra 2015

Svetový deň mlieka v školách, pripadajúci na poslednú stredu v septembri, zaviedla v roku 2000 ...

Čítať celý článok...

Svetový deň úsmevu v našej škole

10. októbra 2015

Svetový deň úsmevu (World Smile Day) sa oslavuje prvý októbrový piatok už od roku 1999.

Čítať celý článok...

Účelové cvičenie – 9. ročník

8. októbra 2015

Praktickú časť účelového cvičenia si žiaci IX.A a IX.B spojili aj s prechádzkou na neďaleký Bankov.

Čítať celý článok...

Zber papiera

5. októbra 2015

V dňoch 21.9. – 2.10.2O15 sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Každý, kto mal doma nejaké zásoby ...

Čítať celý článok...

Účelové cvičenie

4. októbra 2015

Každý rok sa v jesennom období  uskutočňujú cvičenia v prírode. V dňoch 24.-25.9.2015 sa žiaci tešili, že vyučovanie ...

Čítať celý článok...

Ako sme „stvorili“ Janka Polienka

4. októbra 2015

Určite poznáte rozprávku o Jankovi Polienkovi, ako ho deduško vyrezal z dreva a on ožil.

Čítať celý článok...

Exkurzia do Kositu

4. októbra 2015

Ľudia vyrábajú veľmi veľa odpadu. U nás v Košiciach sa o jeho spracovanie stará spoločnosť KOSIT.

Čítať celý článok...

Výtvarné tvorenie v CVČ Domino

4. októbra 2015

Hodiny výtvarnej výchovy sme strávili vo výtvarných dielňach CVČ Domino. V grafickej dielni sme si pripravili ...

Čítať celý článok...

 

Zber papiera

Beseda s kanadskou spisovateľkou Kathy Kacer

21. septembra 2015

Kathy Kacer je kanadská spisovateľka, ktorá prišla na Slovensko predstaviť svoje 3 knihy ...

Čítať celý článok...

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

8. septembra 2015

Uplynuli 2 mesiace krásnych letných dní, ktoré nám priniesli mnohé zážitky, priateľstvá a veľa nezabudnuteľných okamihov.

Čítať celý článok...

B návšteva anglického divadla

Žiaci tretieho až piateho ročníka našej školy sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku.