Lyžiarsky  výcvikový  zájazd

22. marca 2015

Od 16.2. – 20.2.2015 absolvovali naši žiaci a žiačky 5. a 6. roč. lyžiarsky výcvikový zájazd vo Vernári ...

Čítať celý článok...

Triedy 1.B a 1.C  v knižnici

22. marca 2015

Keďže sa mesiac marec nesie v znamení  knihy, s našimi najmenšími žiakmi sme sa vybrali do knižnice.

Čítať celý článok...

Volejbal- obvodné (okresné) kolo

22. marca 2015

CHLAPCI  AJ  DIEVČATÁ  NA  2. MIESTE !

Čítať celý článok...

Vyučovanie na dopravnom ihrisku

16. marca 2015

Dňa 7.11. 2014 sa žiaci III.A zúčastnili vyučovania  na dopravnom ihrisku. Teoreticky, ale aj prakticky si precvičili ...

Čítať celý článok...

Pojmové mapy

1. marca 2015

Žiaci šiestych ročníkov mali možnosť opäť využiť medzipredmetové vzťahy a na hodinách ...

Čítať celý článok...

Informatika v 6. ročníku

11. februára 2015

Na hodinách informatiky sa žiaci  VI.A a VI.B  naučili  pracovať s programom Power Point.

Čítať celý článok...

Múzeum na kolesách

6. februára 2015

Dňa 27.01.2015 na 3. vyučovacej hodine sa žiaci 2.stupňa zúčastnili akcie, ktorú pripravili dvaja bratia...

Čítať celý článok...

Veda, technika a voľba povolania

13. januára 2015

V súťaži Veda, technika a voľba povolania, ktorú dňa 17.12.2014 organizovala SOŠ Šaca v spolupráci ...

Čítať celý článok...

Vyhodnotenie  súťaže o najlepších športovcov a kolektívy školy za  š.r.   2013 – 2014.

6. januára 2015

Dňa 11.12.2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoročnej súťaže športovcov  pod názvom  Súťaž o najlepších ...

Čítať celý článok...

Školské preteky  "O MAJSTRA  ŠKOLY"– zimné kolo

5. januára 2015

17.12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo v plávaní žiakov a žiačok 1. – 9. ročníka „O MAJSTRA  ŠKOLY“ – zimné kolo.

Čítať celý článok...

Plavecký kurz III. A, III. B

2. januára 2015

Aj v tomto školskom roku naši tretiaci absolvovali plavecký kurz v rozsahu 20 hodín. Každý deň ...

Čítať celý článok...

Tretiaci v STEEL PARKU

29. decembra 2014

Triedy III. A  a  III. B navštívili interaktívnu výstavu hutníctva v STEEL PARKU. Mohli si obzrieť a vyskúšať rôzne vedecké ...

Čítať celý článok...

Vianočné koledy

22. decembra 2014

Dňa 19.12.2014 bol príchod do školy slávnostný a veselý. Vo vestibule vítali všetkých prichádzajúcich do školy žiaci ...

Čítať celý článok...

Vianočné stretnutie

22. decembra 2014

„Veríme, že sa opäť o rok uvidíme....“ Tieto slová zaznievajú už pravidelne niekoľko rokov z úst bývalých učiteľov našej školy.

Čítať celý článok...

JESEŇ - výtvarná súťaž

22. decembra 2014

K 45. výročiu školy sme kreslili a maľovali jeseň. Nádherné detské práce boli ocenené. Ich dielka skrášľujú výzdobu školy.

Čítať celý článok...

Otvorená hodina geografie -Afrika

17. decembra 2014

Kde je Afrika, väčšina žiakov vie. Viacerí už  mali  aj to šťastie, že v niektorom z letovísk Egypta alebo Tuniska strávili ...

Čítať celý článok...

Vianočné posedenie

16. decembra 2014

Dňa 10.12.2014 o 16:15 sa konalo vianočné stretnutie žiakov 4.A v Knižnici pre mládež na Humenskej ulici.

Čítať celý článok...

Geografická oplympiáda

15. decembra 2014

Dňa 10.decembra 2014 sa na prvých dvoch vyučovacích hodinách konalo školské kolo Geografickej olympiády ...

Čítať celý článok...

Informatická výchova v II.C

9. decembra 2014

V druhom ročníku na informatickej výchove sa žiaci zoznámili s programom na kreslenie.

Čítať celý článok...

Keramika v CVČ

9. decembra 2014

Už v septembri žiaci II.B  využili prvú príležitosť zúčastniť sa výtvarných hodín v CVČ Domino.

Čítať celý článok...

Informatická výchova v IV.B

9. decembra 2014

Žiaci – štvrtáci sú už počítačovo zdatní. Okrem toho, že sa na informatickej výchove naučili vytvárať ...

Čítať celý článok...

Zdravá desiata

4. decembra 2014

Dňa 27.11.2014 sa počas veľkej prestávky v triede 5. B ochutnávalo. Neboli to však žiadne sladkosti, ale samé ...

Čítať celý článok...

Cvičenie v prírode

4. decembra 2014

Deti z 1.A, 1.B, 1.C si dňa 20.10. 2014 užili  celodenné cvičenie. Boli v prírode v blízkom okolí školy.

Čítať celý článok...

Práca policajtov

4. decembra 2014

16.10. 2014 sa naši najmladší  žiaci mali možnosť zoznámiť s prácou policajtov. Videli akcie, ktoré  musia riešiť vo svojej  práci.

Čítať celý článok...

Didaktické hry

4. decembra 2014

Dňa 19.9.2014 sa naši prváci spoločne zúčastnili na didaktických hrách. Dozvedeli sa o ochrane ...

Čítať celý článok...

Kláštor bosých karmelitánov v Lorinčíku

4. decembra 2014

Dňa 6.11 2O14 žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka  v rámci náboženskej výchovy navštívili kláštor bosých karmelitánov v Lorinčíku.

Čítať celý článok...

Vlastnosti kvapalín a plynov

26. novembra 2014

Vlastnosti kvapalín a plynov – to bola téma projektov, ktoré na hodinách fyziky prezentovali šiestaci. Mnohé vlastnosti ...

Čítať celý článok...

Ekovýchovný projekt Bocian

12. novembra 2014

Žiaci našej školy z II.C triedy sa i tento rok zapojili do ekovýchovného projektu Bocian. Zhotovené práce ...

Čítať celý článok...

II.C v ZOO Košice

12. novembra 2014

28.10. sme naša trieda II.C navštívili ZOO v Košiciach. Posledný októbrový týždeň nás ZOO privítalo priaznivým počasím...

Čítať celý článok...

Návšteva knižnice

3. novembra 2014

Dňa 8.10.2014  deti  III. odd. ŠKD navštívili knižnicu . Zúčastnili sa  besedy, ktorá sa niesla v duchu prázdninových zážitkov.

Čítať celý článok...

Rádio Regina

3. novembra 2014

Dňa 16.09.2014 sme sa v našej triede stretli s redaktorkou Rádia Regina v Košiciach. Témou stretnutia bolo ročné obdobie...

Čítať celý článok...

Steel Park

3. novembra 2014

Dňa 30.9.2014 žiaci III. odd.  navštívili STEEL PARK. Deti sa oboznámili s expozíciou, ktorá ponúkala  aktívne hranie ...

Čítať celý článok...

Aktivity ŠKD

3. novembra 2014

Na našej škole pracuje 6 oddelení ŠKD. Činnosť klubu je veľmi rozmanitá a bohatá. Predstavujeme III. oddelenie...

Čítať celý článok...

Cezpoľný  beh  –  obvodné kolo, víťazné  dievčatá

3.novembra 2014

Dňa 2.10.2014 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiactva ZŠ okresu Košice II. Napriek oslabenej konkurencii ...

Čítať celý článok...

Plavecká štafeta mesta Košice

28. októbra 2014

Dňa 2.októbra 2014 sa na mestskej plavárni uskutočnila plavecká štafeta. Cieľom tejto akcie ...

Čítať celý článok...

Číta celá rodina - 17.10.2014

27. októbra 2014

Knižnica pre mládež mesta Košice (KMK) nás oslovila s myšlienkou spoluorganizovať na našej škole 4. ročník ...

Čítať celý článok...

Predmaratónske  aktivity - 2014

26. októbra 2014

Dňa 3.10. 2014 sa v Starom meste pri príležitosti MMM uskutočnili atletické preteky pod názvom  ATLETIKA  HROU ...

Čítať celý článok...

Vymaľované ulice

5. októbra 2014

Dňa 19.9.2014 sa žiaci našej školy pri príležitosti Európskeho týždňa mobility zapojili do jednej z aktivít ...

Čítať celý článok...

Pravda o drogách

2. októbra 2014

Dňa 5.9.2014 sa žiaci našej školy dozvedeli pravdu o drogách. Tak sa volala prednáška s protidrogovou tematikou ...

Čítať celý článok...

Účelové cvičenie – praktická časť  (19.9.2014)

2. októbra 2014

Pekné slnečné počasie prispelo k tomu, že v rámci praktickej časti účelového cvičenia sa triedy ...

Čítať celý článok...

Sútaž - Vlajky sveta

1. októbra 2014

Viete, ako vyzerá vlajka Japonska, Číny alebo Nemecka? Viete správne nakresliť vlajku Európskej únie? Naši súťažiaci ...

Čítať celý článok...

Dravce

24. septembra 2014

S potrebou ochrany prírody a jej obyvateľov sa stretávame denne. ZAYFERUS je prospešná spoločnosť pôsobiaca v ČR ...

Čítať celý článok...

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

9. septembra 2014

Nový školský rok 2014/2015 sa na našej škole nesie v znamení 45.výročia jej založenia. 1.septembra 1969 prvýkrát privítala ...

Čítať celý článok...